Preisliste 2020

aktuelle Preise

Menu
P

 

Preise für 2020 - Ferienhaus (max. 5 Personen) ***

  

 

 

 

 Hauptsaison

 

01.05.2020 - 10.09.2020

 

 

Nebensaison

 

01.01.2020 - 30.04.2020

11.09.2020 - 31.12.2020

 Ferienhaus

 (Preis bis 4 Personen)

 70,00 EUR/Tag 60,00 EUR/Tag 

 Zuschlag für die

 5. Person

 10,00 EUR/Tag 10,00 EUR/Tag 

 Ferienhaus

(Preis bis 2 Personen)

 60,00 EUR/Tag 50,00 EUR/Tag 
 Zuschlag für Hund und Katze  5,00 EUR/Tag  5,00 EUR/Tag